Univerzitní osmy
2021

Praha 17. 9. 2021, Český veslařský svaz, Česká asociace univerzitního sportu, Asociace sportu pro radost, z.s., VK Blesk, FTVS Univerzita Karlova

Přihlášky

Do 6. 9. 2021 (pondělí)
Přihlašování on-line - http://www.veslo.cz
Zahraniční posádky na info@veslo.cz

Losování

dne 8. 9. 2021 (středa) v 15:00 hodin v kanceláři sekretariátu ČVS. V zápise o losování budou uvedeny pokyny pro umístění lodí mimopražských účastníků.

Dráha

Na Vltavě pro 5 lodí na 1 000 m. Start na 1 000 m volný, cíl na pravé straně mezi Železničním a Palackého mostem.

Poznámky

1. Vložené závody:
č. 1 8x+ mix žcim/žkym a č. 2 4+ mix pro handicapované sportovce.
Závody se konají jako dělené. Délka dráhy 500 metrů.

Prezentace: pátek 17. 9. 2021 v 12:00 hodin v klubovně na loděnici VK Blesk.
Časový program bude upřesněn při losování. Od přihlášených posádek se nevybírá startovné. Případné trestní vklady za nedostavení se na start se vybírají ve dvojnásobné výši než u mistrovských veslařských závodů.

2. Závod Univerzitní osmy Praha (dále jen U8) se uskuteční v pátek 17. 9. 2021 v odpoledních hodinách. Závod se jede zároveň jako Akademické mistrovství České republiky s mezinárodní účastí (dále jen AMČR).

3. Závod je součástí Poháru univerzit ve veslování 2021.

4. Každá posádka startuje na vlastní nebezpečí a musí dodržovat plavební řád.

5. Start prvního závodu v odpoledních hodinách. Přesný časový pořad bude stanoven při losování.

6. Závod se jede na trati 1 000 m, při více než pěti lodích se uskuteční rozjížďky postup 3 + 2. V případě že počet přihlášených lodí bude více než 10, budou postupovat vítězové rozjížděk a posádky s nejlepším časem.

7. Do závodu se mohou přihlásit pouze posádky, reprezentující jednotlivé univerzity či VŠ. Společenství univerzit či VŠ není možné. V závodě mužů mohou v posádkách startovat i ženy.

8. Závodu U8 se mohou účastnit studenti vysokých škol, prezenčního i dálkového studia. Podmínkou je odpovídající potvrzení o studiu, nebo výpis z karty studenta, které zástupce univerzity musí předložit při prezentaci. V závodu U8 je dovoleno mít v jedné osmiveslici max. 3 absolventy.

9. Součástí závodu U8 je AMČR. Titul AMČR, může získat pouze posádka, která je složená čistě ze studentů, tzn., že závodník je zapsán ke studiu, je aktivní student, nebo úspěšně ukončil studium SZZ v roce 2021.

10. Vážení kormidelníků proběhne při prezentaci. Kontrola bude prováděna během regaty namátkovou kontrolou na vyžádání rozhodčích.

11. Schůzka zástupců univerzit a prezentace, při níž proběhne kontrola studentských průkazů (diplomů absolventů) závodníků, proběhne v pátek
17. 9. 2021 v 12:00 v klubovně na loděnici VK Blesk.

12. Vítězné posádky AMČR získají titul „AKADEMICKÝ MISTR ČR NA OSMIVESLICI“.

13. Od přihlášených posádek českých univerzit se nevybírá startovné.

Každá přihlášená univerzita je automaticky zapojena do celostátní komunikační kampaně, která je zpoplatněna částkou 10 000 Kč.

14. Za neúčast na schůzce zástupců univerzitní posádky, bude posádce uděleno napomenutí.

15. Změny v posádkách na schůzce zástupců budou zpoplatněny: změna v posádce 200 Kč. Dohláška posádky na schůzce zástupců 2 000 Kč.

16. Pořadatelem určené lodě budou vybaveny přenosovým datovým zařízením (televizní kamerou/sporttesterem). Ostatní lodě téže jízdy budou v takovém případě povinně vybaveny dodatečným dovažkem, jehož hmotnost bude odpovídat hmotnosti přenosového zařízení; dodatečné dovažky a jejich distribuci dotčeným lodím zajistí pořadatel.

 

POŘAD (dle pravidel ČVS a ČAUS; součást Poháru univerzit 2021):

17. 9. 2021 (pátek)

1. 8x+ mix žcim/žkym 10. ročník párových osem mladšího žactva, hoši a dívky (4+4)
2. 4+ mix 10. ročník Poháru Leontinky pro handicapované sportovce
3. 8+ ž akademici 11. ročník Univerzitních osem
4. 8+ m akademici 11. ročník Univerzitních osem

 

ČASOVÝ POŘAD:

17. 9. 2021 (pátek)

1. 8+ mA/8+ žA univerzitní rozjížďky
2. 8x+ mix žcim/žkym dělené závody
3. 4+ handicovaní sportovci dělené závody
4. 8+ žA univerzitní finále C, B
5. 8+ mA univerzitní finále C, B
6. 8+ žA univerzitní finále A
7. 8+ mA univerzitní finále A

 

Zobrazit celé poznámky

Kompletní pravidla ke stažení

Stáhnout

Pdf 591 kB